"the speed of art is a function of life plus fiction, fiction tending to zero" R.F.

Roeland Nieuwborg verkent de menselijke twijfel met speelse, kleurrijke composities in diverse materialen. Hij is gefascineerd door het spanningsveld tussen wat hij kan beschouwen als zeker en wat hem aanspreekt via de verbeelding. Een ambigue houding tegenover wetenschap en technologie is zijn bron van inspiratie. Roeland gebruikt als artistiek kompas een bedenking van de architect Cedric Price: Technologie is het antwoord maar wat was de vraag?” …

Roeland Nieuwborg explores human doubt with playful, colorful compositions in various materials. He is fascinated by the tension between what he can consider to be certain and what appeals to him through the imagination. An ambiguous attitude towards science and technology is his source of inspiration. As an artistic compass, Roeland uses a reflection from the architect Cedric Price: “Technology is the answer, but what was the question?” …